Wszystko o podatkach na emigracji w Holandii


Osoby zobligowane do rozliczenia podatku


Każdy, kto uzyskuje dochody w Holandii, musi w stosownym czasie złożyć świadectwo fiskalne za przeszły rok kalendarzowy. Wyjątkiem są jedynie osoby, którym urząd pozwolił na przesunięcie tego terminu. Jeżeli takiej afirmacji nie dostaniemy, winniśmy rozliczyć się w terminie. Nie dotyczy to jedynie obywateli Holandii, ale także osób mieszkających w innym kraju, które równocześnie posiadają dochody w Holandii. One też muszą złożyć świadectwo podatkowe. Rozliczyć się musimy obowiązkowo kiedy:


- należy nam się zwrot nadpłaconego podatku

- pobieraliśmy jednocześnie wynagrodzenie orz zasiłek

- posiadamy dochody, od których nie odprowadziliśmy podatku

- w przeciągu roku kilkakrotnie zmienialiśmy pracę na nową,

- holenderski fiskus przekazał nam pismo o konieczności złożeni zeznania fiskalnego i

musimy zawiadomić referat fiskalny o swoich nieopodatkowanych dochodach lub opłacić należne składki.

 

 

Prawidłowo zeznania fiskalne za ubiegłe dwanaście miesięcy musimy złożyć do 1 kwietnia.


Jedynie osoby, które zgłosiły się do urzędu o odroczenie terminu mogą to zrobić później. Prośba o zawieszenie powinna być złożona najpóźniej do 1 kwietnia. Wola urzędu skarbowego dojdzie do nas pocztą po około 3 tygodniach. Zazwyczaj termin zostaje przedłużony do 1 września. W podaniu o odroczenie musimy koniecznie dokładnie wyjaśnić powody naszej prośby oraz podać swoje dane..


No items have been added.

Powered by liveSite