Wszystko o podatkach na emigracji w Holandii


Nadpłata podatku dochodowego


Osoby, które prawidłowo rozliczyły się z holenderskim urzędem skarbowym, ale nie drogą internetową tylko pisemnie, są zobowiązane czekać na wstępną decyzję z urzędu. Osoby, które wyrobiły się terminowo przed 1 kwietnia, dostaną na początku ocenę wstępną swej sytuacji podatkowej. Ocen ta będzie zarazem informacją o tym, czy czeka nas dopłata czy zwrot, oraz jaki formularz musimy jeszcze wypełnić. Wycenę ta powinna przyjść do nas listownie, najpóźniej z dniem 1 lipca. W korespondencji tej będzie także zawarta data do jakiej masz wypełnić kolejne kroki oraz będzie załączony druk konieczny do niepełnienia. Orzeczenie ostateczne przyjdzie do nad dopiero po wypełnieniu powyższych kroków.


To czy czeka nas miły zwrot czy obowiązkowa dopłata zależy od kilku czynników.


Ogólnie można rzec, iż odzyskanie nadpłaconego podatku z Holandii dochodowego nastąpi, kiedy musimy odpłacić mniej podatku aniżeli podatek od wynagrodzenia oraz gdy nasz podatek od dywidend został już opłacony w przeszłości. Sytuacja zwrotu jest częsta podczas spłacania rat kredytu hipotecznego. Zwrot jest konsekwencją również przeszacowania podatku dochodowego.

Sytuacja mniej przyjemna, czyli obowiązkowa dopłata, nie ominie nas w sytuacji, kiedy musimy zapłacić więcej podatku niż podatek od naszych rocznych wynagrodzeń, bądź też więcej niż nasza wcześniejsza kwota zapłaconych dywidend. Konieczność opłaty nie ominie nas także, jeśli wstępnie niedoszacowano naszego podatku, a także jeśli fiskus oddał nam za duży zwrot.


Powered by liveSite